VAD ÄR OSTEOPATI?

Osteopati är en form av manuell terapi med sina rötter från 1874, där den vanligaste behandlingen är mot diverse smärttillstånd. Akuta eller kroniska rygg- och nackbesvär, ledvärk, muskelvärk, ischias, huvudvärk och migrän är några exempel. Även funktionella störningar behandlas, såsom andnings- och matsmältningsbesvär samt premenstruella smärtor. Osteopatins helhetssyn gör att det inte alltid behöver vara den symtomgivande kroppsdelen som behandlas.

All osteopatisk behandling föregås av en noggrann genomgång av patientens sjukdomshistoria och en kroppslig undersökning. Osteopaten ställer tänkbara preliminärdiagnoser som sedan testas med ortopediska, neurologiska, systemiska eller särskilda osteopatiska undersökningsmetoder för att komma fram till en diagnos. Osteopater, som är medicinskt utbildade, skickar patienten vidare till ordinarie sjukvård vid misstanke om sjukdomstillstånd eller skada som inte är lämpad för manuell behandling.

Osteopatisk behandling kan variera i utförande då behandlingsteknikerna är många och valet av metod alltid baseras på patientens individuella behov och kroppsbyggnad. Manipulation av ryggradsleder är vanligt, likaså ledmobilisering och artikulation, där en led förs i olika rörelseriktningar för att därigenom öka rörligheten och förbättra cirkulation.

Muskler och muskelhinnor behandlas genom tryck och stretch. Vid isometrisk kontraktion får patienten jobba med muskelkraft mot ett motstånd för att förstärka en stretchbehandling, minska anspänning och förbättra muskelfunktion. Indirekta tekniker, där osteopaten sätter en led i en position med maximal avslappning, används för att balansera spänning i såväl muskler som ligament och membran.

Andra faktorer som påverkar behandlingen kan vara patientens hållning, biomekaniska förhållanden såsom kurvaturer i ryggraden eller lutning i bäckenet samt de tryckförhållanden som finns i och mellan kroppens hålutrymmen.

Oavsett vilka behandlingsmetoder som används kommer osteopaten alltid att ta hänsyn till hur patientens kropp påverkas som helhet; både strukturell förändring i det muskeloskelettala systemet och förändring av fysiologiska funktioner.

 
 

©2020 av Osteopatikliniken Malmö.